Spausdinti

Suvestinė redakcija

PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2012 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. N-5 (136)
PAKEISTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2020 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. N-1 (182)

 

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL VIEŠOSIOS INFORMACIJOS NE VALSTYBINE KALBA PATEIKIMO

2012 m. lapkričio 8 d. Nr. N-5 (136)
Vilnius


   Valstybinė lietuvių kalbos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 1995, Nr. 15-347, 2011, Nr. 91-4324) 2 straipsniu, n u t a r i a:
    1. Tarptautinio bendravimo reikmėms viešoji garsinė ir rašytinė informacija, įskaitant viešuosius užrašus, transporte, muitinėse, viešbučiuose, bankuose, turizmo agentūrose, taip pat reklamos elementuose greta valstybinės kalbos gali būti teikiama ir užsienio kalbomis. Viešaisiais užrašais laikoma rašytinė informacija, esanti viešojoje erdvėje ir (arba) skirta visuomenei informuoti.
    2. Rašytinė ir garsinė informacija kitomis kalbomis neturi būti išsamesnė, o jos rašytinių tekstų formatas negali būti didesnis negu tekstų valstybine kalba.
   3. Pripažinti netekusiu galios Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. lapkričio 20 d. nutarimą Nr. 66 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 49 „Dėl Garsinės ir rašytinės informacijos, kitų viešųjų užrašų laikinųjų taisyklių“ pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 113-2865).

Komisijos pirmininkė                                                                Daiva Vaišnienė