Spausdinti

 

Suvestinė redakcija                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                    PATVIRINTA
                                                                                               Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
                                                                                         1991 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 33
                                                                                                                                       PAKEISTA
                                                                                        1997 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. 67 

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL PAREIGŲ PAVADINIMŲ FORMŲ

1991 m. rugsėjo 26 d. Nr. 33

 

      Valstybinė lietuvių kalbos komisija  n u t a r i a:

     Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų, padalinių ir veiklos barų vadovų pareigų pavadinimus vartoti su kilmininko formos priklausomuoju žodžiu, pvz.: instituto direktorius, kooperatyvo pirmininkas, komercijos direktorius, gamybos viršininkas, kokybės inspektorius, švietimo skyriaus vedėjas.
     Jei pareigų pavadinimas rodo žodžių junginiu reiškiamą pavaldumo santykį (direktoriaus pavaduotojas, inžinieriaus padėjėjas) ir veiklos barą, tai veiklos barui nusakyti vartojama naudininko forma (pareigų pavadinimai gali būti sudaromi su žodžiu reikalams arba be jo), pvz.: direktoriaus pavaduotojas gamybos reikalams (gamybai), vyriausiojo gydytojo pavaduotojas pediatrijos reikalams (pediatrijai), direktoriaus pavaduotojas kapitalinei statybai, viršininko pavaduotojas ryšiams su užsieniu.
     Patarėjų, referentų, konsultantų pareigų pavadinimai gali būti sudaromi su įnagininku, pvz.: patarėjas užsienio politikos klausimais, konsultantas kultūros klausimais.

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                                  A. ROSINAS