Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 1 (86) 
Pakeitimai
2006 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. N-1 (102) (nauja redakcija)
2008 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. N-1 (114) 
2009 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. N-3 (117) 
2011 m. spalio 6 d. nutarimu Nr. N-5 (126) 
2012 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. N-4 (135) 
2016 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. N-2 (159) (nauja redakcija)

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. N-10 (99) 
Pakeitimai
2014 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. N-2 (151)

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 58 
Pakeitimai
2004 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. N-4 (93) 
2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. N-4 (105) 
2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. N-5 (106) 

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 60 

Pakeitimai
2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. N-7 (96) 
2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. N-4 (105) 
2013 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. N-11 (147) 
2016 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. N-1 (158)

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1991 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 33
Pakeitimai
1997 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. 67 

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68 
Pakeitimai
2014 m. sausio 30 d. Nr. N-3 (152)

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. N-2 (91) 
Pakeitimai
2013 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. N-2 (138) 

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 63 
Pakeitimai
2006 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. N-8 (109) 
2011 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. N-2 (123) 
2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. N-1 (137)
2014 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. N-1 (150)
2014 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. N-4 (153)
2014 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. N-6 (155)

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2000 m. kovo 2 d. nutarimu Nr. 1 (75) 
Pakeitimai
2014 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. N-5 (154)

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1998 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 69 
Pakeitimai
2012 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. N-1 (132) (Žin., 2012, Nr. 18-845) (nauja redakcija)