2015-04-02 Nr. PN-1 , botanika , leksika , terminologija

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. birželio 5 d. rekomendacija Nr. R-1 (l-11) „Dėl kai kurių augalų rūšių, įrašytų į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją, lietuviškų pavadinimų“ papildyta naujais augalų pavadinimais.

2014-12-11 Nr. PN-6

Sąrašas papildytas naujais atitikmenimis.

2014-11-13 Nr. PN-5 , leksika , terminologija , zoologija

Skelbiamas vabalų būriui, Megalopodidae, Orsodacnidae ir Chrysomelidae šeimoms priklausančių vabzdžių pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis.

2014-10-09 Nr. PN-4 , kirčiavimas ir tartis

Antrąkart keičiama ir pildoma 16-oji kirčiavimo rekomendacija, daugiausia atsižvelgiant į pamatinių būdvardžių kirčiavimo normų pakeitimus, VLKK priimtus 2013 m. pabaigoje.

2014-10-09 Nr. PN-3 , botanika , leksika , terminologija

Skelbiamas dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis (Š–Ž).

2014-06-12 Nr. PN-2 , botanika , leksika , terminologija

Skelbiamas dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis (R–S).

2014-06-12 Nr. PN-1

Specialybės kalbos programos (kuriai buvo pritarta 2003 m. birželio 27 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje) nauja redakcija.

2013-12-19 Nr. PN-17 , botanika , leksika , terminologija

Skelbiamas dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis (O–P).

2013-12-19 Nr. PN-16 , leksika , svetimvardžiai

Dviejų valstybių pavadinimų variantai sukeičiami vietomis, įrašomas naujas gyventojų pavadinimas „nyderlandiečiai“.

2013-11-28 Nr. PN-15

Sąrašas papildytas naujais atitikmenimis.