2017-03-30 Nr. PN-4 (k-4.3) , kirčiavimas ir tartis

Tikslinamos pirmininių daiktavardžių kirčiavimo normos, pvz.: charizmà 2, chãrizma 1; tandèmas 2, tándemas 1; statulà 2, 3b

2017-03-30 Nr. PN-3 (k-3.3) , kirčiavimas ir tartis

Tikslinamos dviskiemenių svetimos kilmės daiktavardžių kirčiavimo normos, pvz.: ceñtras 2, 4; šuñtas 2, šùntas 1; chalvà 3, chálva 1; naftà 2, 4; rìnka 1, rinkà 2.

2017-03-30 Nr. PN-2 (k-2.1) , kirčiavimas ir tartis

Tikslinamos pirmininių daiktavardžių kirčiavimo normos, pvz.: gañdras 4, 2; šal̃mas 4, šálmas 3;  aikštė̃ 3, áikštė 1; mil̃žinė 1, milžinė̃ 3braĩdė 2, raidė̃ 4. 

2017-01-26 Nr. PN-1 , botanika , leksika , terminologija

Skelbiamas nuodingųjų augalų lietuviškų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis (R–Ž).