2017-12-14 Nr. PN-16 (k-16.4) , kirčiavimas ir tartis

Norminiais paskelbta daugiau prieveiksmių kirčiavimo variantų, pvz.: ilgaĩniui, ìlgainiuitýčiom(is), tyčiõm, tyčiomìs.

2017-12-14 Nr. PN-15 (k-11.4) , kirčiavimas ir tartis

Norminiais paskelbta daugiau priesagos -inis, -inė kirčiavimo variantų, pvz.: dorìnis, -ė 2, dõrinis, -ė 1; maistìnis, -ė 2, maĩstinis, -ė 1 arba pasaulìnis, -ė 2, pasáulinis, -ė 1; vainìkinis, -ė 1, vainikìnis, -ė 2...

2017-12-14 Nr. PN-13 (k-5.4) , kirčiavimas ir tartis

Greta gluõdenas3b norminiu skelbiamas ir variantas gluõdenas 1, dar  Õninės 1 ir Onìnės 2 (plg.: Jõninės 1, Jonìnės 2; Vė̃linės 1, Vėlìnės 2; Žõlinė 1, Žolìnė 2). 

2017-05-22 Nr. PN-10 , botanika , leksika , terminologija

Skelbiamas citrusinių augalų ir jų vaisių lietuviškų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis.

2017-04-27 Nr. PN-9 , leksika , terminologija , zoologija

Skelbiamas beuodegių varliagyvių (Anura) būrio Strabomantidae šeimai priklausančių varliagyvių lietuviškų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis.