2018-05-03 Nr. PN-6 (k-13.1) , kirčiavimas ir tartis

Norminiais paskelbta daugiau pirminių veiksmažodžių kirčiavimo variantų, pvz.: apglė́bė ir àpglėbė, įdíegė ir į̃diegėnusvíedė ir nùsviedė... 

2018-05-03 Nr. PN-3 , botanika , leksika , terminologija

Skelbiamas Lietuvoje augančių grybų ir kerpių lietuviškų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis. 

2018-01-25 Nr. PN-1 , leksika , terminologija , zoologija

Skelbiamas beuodegių varliagyvių (Anura) būrio Ranixalidae, Rhacophoridae, Rhinophrynidae, Scaphiopodidae, Sooglossidae šeimoms priklausančių varliagyvių lietuviškų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis.

2017-12-14 Nr. PN-17 , leksika , terminologija , zoologija

Skelbiamas beuodegių varliagyvių (Anura) būrio Hyperoliidae šeimai priklausančių varliagyvių lietuviškų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis.

2017-12-14 Nr. PN-16 (k-16.4) , kirčiavimas ir tartis

Norminiais paskelbta daugiau prieveiksmių kirčiavimo variantų, pvz.: ilgaĩniui, ìlgainiuitýčiom(is), tyčiõm, tyčiomìs.

2017-12-14 Nr. PN-15 (k-11.4) , kirčiavimas ir tartis

Norminiais paskelbta daugiau priesagos -inis, -inė kirčiavimo variantų, pvz.: dorìnis, -ė 2, dõrinis, -ė 1; maistìnis, -ė 2, maĩstinis, -ė 1 arba pasaulìnis, -ė 2, pasáulinis, -ė 1; vainìkinis, -ė 1, vainikìnis, -ė 2...