2018-05-03 Nr. PN-8 (k-15.2) , kirčiavimas ir tartis

Norminiais paskelbta daugiau priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo variantų, pvz.: spáusdinti ir spausdi̇̀nti, núomoti ir nuomóti, gỹvalioti ir gyvalióti... 

2018-05-03 Nr. PN-7 (k-14.2) , kirčiavimas ir tartis

 Norminiais paskelbta daugiau mišriųjų veiksmažodžių kirčiavimo variantų: čáižyti ir čaižýti, kaitýti ir káityti,  smaigýti ir smáigyti.

2018-05-03 Nr. PN-6 (k-13.1) , kirčiavimas ir tartis

Norminiais paskelbta daugiau pirminių veiksmažodžių kirčiavimo variantų, pvz.: apglė́bė ir àpglėbė, įdíegė ir į̃diegėnusvíedė ir nùsviedė... 

2018-05-03 Nr. PN-3 , botanika , leksika , terminologija

Skelbiamas Lietuvoje augančių grybų ir kerpių lietuviškų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis. 

2018-01-25 Nr. PN-1 , leksika , terminologija , zoologija

Skelbiamas beuodegių varliagyvių (Anura) būrio Ranixalidae, Rhacophoridae, Rhinophrynidae, Scaphiopodidae, Sooglossidae šeimoms priklausančių varliagyvių lietuviškų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis.

2017-12-14 Nr. PN-17 , leksika , terminologija , zoologija

Skelbiamas beuodegių varliagyvių (Anura) būrio Hyperoliidae šeimai priklausančių varliagyvių lietuviškų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis.