2002-12-19 , botanika , maistas

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2002 m. gruodžio 19 d. pranešimas Nr. 96 „Dėl citrusinių augalų ir jų vaisių lietuviškų pavadinimų“ pripažintas netekusiu galios Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2017 m. gegužės 22 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 „Dėl rekomendacijos „Dėl citrusinių augalų ir jų vaisių lietuviškų pavadinimų“.