2007-12-20 Nr. R-4 , terminologija

Patvirtinta protokoliniu nutarimu.

2007-02-15 , leksika

Parengė 2006 m. Kalbos komisijos sudaryta darbo grupė: J. Girčienė, E. Jakaitienė, D. Liutkevičienė ir L. Vaicekauskienė. Svarstyta ir patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. vasario 15 d. posėdyje. Principai turėtų padėti rengiant rekomendacijas dėl naujųjų skolinių. Iš surinktų duomenų komisija tikisi pildyti draudžiamų svetimybių sąrašą (Didžiųjų klaidų sąrašą), rengti leksikos rekomendacijas.