2009-11-26 Nr. PN-4 (K-18) , kirčiavimas ir tartis

18-oji kirčiavimo rekomendacija (visas žr. skyriuje Nutarimai, Tartis ir Kirčiavimas).

2009-05-14 Nr. PN-3 , leksika

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2009 m. gegužės 14 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-3.

2009-04-09 Nr. PN-2 , programos

Rekomenduojama visoms būsimuosius mokytojus rengiančioms aukštosioms mokykloms. Programa sudaryta atsižvelgiant į būsimųjų mokytojų profesinės veiklos specifiką ir ypatingus kalbinius poreikius, ji skirta visų dalykų pedagogų (išskyrus lituanistus) studijas vykdančioms aukštosioms mokykloms. Tai bendroji programa, kuria remdamiesi dalyko dėstytojai gali parengti konkrečiai specialybei pritaikytas programas ir sandus. Programos pagrindą sudaro 2003 m. birželio 27 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos patvirtintos bendrosios Specialybės kalbos programos („Informaciniai pranešimai“, 2003, Nr. 72) svarbiausios nuostatos.

2009-04-09, PN-1 , botanika

Skelbiamas kone trijų tūkstančių aprobuotų vaistinių augalų lietuviškų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis.