2010-12-09 Nr. PN-9 (K-20) , kirčiavimas ir tartis

Pabrėžiama, kad aprobuotos kirčiavimo gretybės (variantai) nelaikomi klaidomis.

2010-12-09 Nr. PN-8 (K-19) , kirčiavimas ir tartis

Reglamentuojamas tokių trumpųjų formų kirčiavimas, kaip „kalbąs, kalbą“, „tylįs, tylį“, „vaidinąs, vaidiną“.

2010-10-28 Nr. PN-6 , leksika

Skelbiamas pirmasis rekomendacinis Svetimžodžių atitikmenų sąrašas.

2010-10-08, PN-5 , botanika , leksika , terminologija

Skelbiamas pašarinių augalų lietuviškų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis.

2010-04-15, PN-3

Skelbiamas kaulenio (Cotoneaster) genties augalų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis.

2010-04-15, PN-2

Skelbiamas saulenio (Helianthemum) genties augalų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis.

2010-01-28, PN-1

Skelbiamas medingųjų augalų lietuviškų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis.