2011-11-17 Nr. PN-7 , svetimvardžiai

Įrašyti pasikeitę valstybių ir jų gyventojų pavadinimai: Pietų Sudano Respublika (sutrumpintai – Pietų Sudanas); Pietų Sudano (Respublikos) gyventojas (-a); Mianmaro Sąjungos Respublika.