2019-12-19 Nr. PN-10 (k-24) , kirčiavimas ir tartis , vardai ir pavardės

Galiojusių kirčiavimo normų atžvilgiu nauja tai, kad greta tradicinio pavardžių su priesaga -(i)ūtė 2-osios kirčiuotės varianto norminiu pripažįstamas ir 1-osios kirčiuotės (pastovaus kirčiavimo) variantas ir greta tradicinio tam tikro pamato pavardžių su priesaga -ienė kirčiavimo šaknyje norminiu pripažįstamas kirčiavimas priesagoje (žr. rekomendacijos 2.3 ir 4.3 punktus). 

2019-12-19 PN-9 , leksika , svetimvardžiai

Greta tradicinių pavadinimų kazachas, -ė, turkmėnas, -ė ir pan.  įrašyti iš oficialaus ilgojo valstybės pavadinimo sudaryti gyventojų pavadinimai kazachstanietis, -ė, turkmėnistanietis, -ė ir pan.   

2019-11-07 PN-8

   Skelbiamas kai kurių samanų (kerpsamanių ir lapsamanių) lietuviškų pavadinimų sąrašas.

2019-11-07 PN-7

   Pakeistas nutarimas „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sekretoriato pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašo“.

2019-09-26 Nr. PN-6

  Skelbiamas Lietuvoje augančių induočių augalų rūšių lietuviškų pavadinimų sąrašas.

2019-05-30 Nr. PN-5

  Skelbiamas Lietuvoje augančių kerpių ir kai kurių su jomis susijusių grybų lietuviškų pavadinimų sąrašas.

2019-02-28 Nr. PN-2

     Skelbiamas kai kurių žuvų, moliuskų ir vėžiagyvių lietuviškų pavadinimų sąrašas.

2019-01-31 Nr. PN-1

Skelbiamas kai kurių grybų ir į juos panašių organizmų bei jų sukeliamų ligų lietuviškų pavadinimų sąrašas.