Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2004 M. SPALIO 28 D. REKOMENDACIJOS NR. 13 (k-12) „DĖL KAI KURIŲ PRIEŠDĖLINIŲ IR SUDURTINIŲ BŪDVARDŽIŲ KIRČIAVIMO“ PAKEITIMO

2020 m. vasario 6 d. Nr. PN-5 (k-12.2)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į realios vartosenos kirčiavimo polinkius ir norminimo tradicijas, n u t a r i a:
Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. spalio 28 d. rekomendaciją Nr. 13 (k-12) „Dėl kai kurių priešdėlinių ir sudurtinių būdvardžių kirčiavimo“:
Įrašyti šiuos būdvardžius, siūlyti juos kirčiuoti taip:
aukštalìpis, -ė 2
geradãris, -ė 2 

Komisijos pirmininkas                                           Audrys Antanaitis

______________________