Spausdinti

VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS
PROTOKOLINIS NUTARIMAS

DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL VALDŲ IR KRAŠTŲ GYVENTOJŲ PAVADINIMŲ“

2009 m. gegužės 14 d. Nr. PN-3

Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

Patvirtinti rekomendaciją „Dėl valdų ir kraštų gyventojų pavadinimų“ (pridedama).

KOMISIJOS PIRMININKĖ      IRENA SMETONIENĖ

_______________________

PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2009 m. gegužės 14 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-3

REKOMENDACIJA
„DĖL VALDŲ IR KRAŠTŲ GYVENTOJŲ PAVADINIMŲ“

Valdų ir kraštų gyventojų pavadinimai yra trejopi:

1. Priesagos -ietis, -ė vediniai, pavyzdžiui: arubiečiai, puertorikiečiai, taivaniečiai.

2. Tradiciniai pavadinimai su galūnėmis -as, -ė, -is, -ė, daromi dažniausiai vengiant priesagos vedinių iš valdų ir kraštų pavadinimų su priesaga -ija, pavyzdžiui, grenlandai.

3. Sudėtiniai pavadinimai, sudaryti iš valdos ar krašto pavadinimo ir žodžio gyventojas, -a, pavyzdžiui: Amerikos Samoa gyventojai, Kuko Salų gyventojai.

Sudėtiniai pavadinimai gali būti sudaromi visais atvejais, pavyzdžiui: Arubos gyventojai, Puerto Riko gyventojai, Taivano gyventojai, Grenlandijos gyventojai.

Kai kraštas negyvenamas, gyventojų pavadinimas nenurodomas. Prireikus kontekste, pavadinimą galima sudaryti pagal tuos pačius principus, pvz.: antarktiečiai, buvėjiečiai, Herdo ir Makdonaldo (Salų) gyventojai.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į žodžių darybos dėsnius, vartojimo poreikius ir polinkius, rekomenduoja vartoti šiuos valdų ir kraštų gyventojų pavadinimus:

                              Valdų ir kraštų pavadinimai*
Gyventojų pavadinimai
 
Trumpieji (arba tradiciniai)
Ilgieji (oficialieji)
Alándai
Alándų Sãlos
alandiẽtis, -ė
Amèrikos Samòa
Amèrikos Samòa
Amèrikos Samòa gyvéntojas, -a
Angìlija
Angìlija
angiliẽtis, -ė
Antárktis
Antárktis
(**)
Arubà
Arubà
arubiẽtis, -ė
Bermudà
Bermudà
bermudiẽtis, -ė
Buvė̃
Buvė̃ Salà
Džèrsis
Džèrsis
džersiẽtis, -ė
Farèrai
Farèrų Sãlos
fareriẽtis, -ė
Fòlklandas (Malvìnai)
Fòlklando (Malvìnų) Sãlos
folklandiẽtis, -ė (malviniẽtis, -ė)
Gèrnsis
Gèrnsis
gernsiẽtis, -ė
Gibraltãras
Gibraltãras
gibraltariẽtis, -ė
Grenlándija
Grenlándija
grenlándas, -ė
Guãmas
Guãmas
guamiẽtis, -ė
Gvadelupà
Gvadelupà
gvadelupiẽtis, -ė
Hèrdas ir Makdònaldas
Hèrdo ir Makdònaldo Sãlos
Honkòngas
Ypatìngasis Administrãcinis Kìnijos Regiònas Honkòngas
honkongiẽtis, -ė
Ìndijos Vandenýno Brìtų Sritìs
Ìndijos Vandenýno Brìtų Sritìs
Kaimãnai
Kaimãnų Sãlos
kaimaniẽtis, -ė
Kalė̃dų Salà
Kalė̃dų Salà
Kalė̃dų Salõs gyvéntojas, -a
Kòkosų (Kìlingo) Sãlos
Kòkosų (Kìlingo) Sãlos
Kòkosų (Kìlingo) Salų̃ gyvéntojas, -a
Kùko Sãlos
Kùko Sãlos
Kùko Salų̃ gyvéntojas, -a
Majòtas
Majòtas
majotiẽtis, -ė
Makão
Ypatìngasis Administrãcinis Kìnijos Regiònas Makão
makaojiẽtis, -ė   
Mariãnos Šiaurìnės Sãlos
Mariãnos Šiaurìnių Salų̃ Sándrauga
Mariãnos Šiaurìnių Salų̃ (Sándraugos) gyvéntojas, -a
Martìnika
Martìnika
martinikiẽtis, -ė
Mãžosios Tólimosios Sãlos (JAV)
Jungtìnių Valstìjų Mãžosios Tólimosios Sãlos
(Jungtìnių Valstìjų) Mažų̃jų Tolimų̃jų Salų̃ gyvéntojas, -a
Mènas
Mèno Salà
meniẽtis, -ė
Mergẽlių Sãlos (Didžióji Britãnija)
Didžiõsios Britãnijos Mergẽlių Sãlos
(Didžiõsios Britãnijos) Mergẽlių Salų̃ gyvéntojas, -a
Mergẽlių Sãlos (JAV)
Jungtìnių Valstìjų Mergẽlių Sãlos
(Jungtìnių Valstìjų) Mergẽlių Salų̃ gyvéntojas, -a
Montserãtas
Montserãtas
montseratiẽtis, -ė
Naujóji Kaledònija
Naujóji Kaledònija
Naujósios Kaledònijos gyvéntojas, -a
Niùjė
Niùjės Respùblika
niujiẽtis, -ė
Nòrfolko Salà
Nòrfolko Salà
norfolkiẽtis, -ė  
Olándijos Antìlai
Olándijos Antìlai
Olándijos Antìlų gyvéntojas, -a
Palestinà **
Okupúotoji Palestìnos Teritòrija
palestiniẽtis, -ė
Pietų̃ Džòrdžija ir Pietų̃ Sándvičas
Pietų̃ Džòrdžijos ir Pietų̃ Sándvičo Sãlos
Pìtkernas
Pìtkernas
pitkerniẽtis, -ė
Prancūzìjos Gvianà
Prancūzìjos Gvianà
Prancūzìjos Gviãnos gyvéntojas, -a
Prancūzìjos Pietų̃ Srìtys
Prancūzìjos Pietų̃ Srìtys
Prancūzìjos Polinèzija
Prancūzìjos Polinèzija
Prancūzìjos Polinèzijos gyvéntojas, -a
Puèrto Rìkas
Puèrto Rìkas
puertorikiẽtis, -ė
Reunjònas
Reunjònas
reunjoniẽtis, -ė
Sen Pjèras ir Mikelònas
Sen Pjèras ir Mikelònas
Sen Pjèro ir Mikelòno gyvéntojas, -a
Sválbardas ir Jãnas Mãjenas
Sválbardas ir Jãnas Mãjenas
Šv. Elẽnos Salà
Šv. Elẽnos Salà
Šv. Elẽnos Salõs gyvéntojas, -a
Taivãnas
Taivãnas (Kìnijos provìncija)
taivaniẽtis, -ė
Tèrksas ir Káikosas
Tèrkso ir Káikoso Slos
Tèrkso ir Káikoso gyvéntojas, -a
Tokeláu
Tokeláu
tokelaujiẽtis, -ė
Vakarų̃ Sacharà
Vakarų̃ Sacharà
Vakarų̃ Sachãros gyvéntojas, -a
Vòlisas ir Futūnà
Vòlisas ir Futūnà
Vòliso ir Futū̃nos gyvéntojas, -a

 

* Lentelėje teikiami valdų ir kraštų pavadinimai patvirtinti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. N-4 (113) „Dėl valdų ir kraštų pavadinimų“ (Žin., 2007, Nr. 138-5707). 
** Šalis siekia valstybės statuso, tačiau jis nepripažintas tarptautiniu mastu.
 
PASTABOS:
1. Du pagrečiui pateikti gyventojų pavadinimai – lygiaverčiai variantai.
2. Kai gyventojų pavadinimas ne vienažodis, o sudarytas iš valdos ar krašto pavadinimo ir žodžio gyventojas, -a, ilgojo valdos ar krašto pavadinimo dėmenys, nebūtini gyventojų pavadinime, sąraše suskliausti, pvz., Mariãnos Šiaurìnių Salų̃ (Sándraugos) gyvéntojas, -a. Trumpasis (tradicinis) ar ilgasis (oficialusis) valdos ar krašto pavadinimas vartotinas pasirinktinai, todėl ir gyventojų pavadinimas galimas dvejopas: Mariãnos Šiaurìnių Salų̃ gyvéntojas, -a arba Mariãnos Šiaurìnių Salų̃ Sándraugos gyvéntojas, -a.
 
_____________________