Spausdinti

VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS

P R O T O K O L I N I S   N U T A R I M A S

DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL MEDIENINIŲ, PLUOŠTINIŲ, DERVINIŲ, RAUGINIŲ IR KITŲ TECHNINĖMS REIKMĖMS NAUDOJAMŲ AUGALŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ“

2008 m. birželio 25 d. Nr. PN-5

Vilnius

          Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340 (Žin., 2000, Nr. 95-2995), Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:

          Patvirtinti rekomendaciją „Dėl medieninių, pluoštinių, dervinių, rauginių ir kitų techninėms reikmėms naudojamų augalų lietuviškų pavadinimų“ (pridedama).

KOMISIJOS PIRMININKĖ                            IRENA SMETONIENĖ

______________