Spausdinti

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2013 M. VASARIO 28 D. PROTOKOLINIO NUTARIMO NR. PN-1 „DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL VALSTYBIŲ PARLAMENTŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. PN-15

Vilnius

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a :

     Pakeisti rekomendaciją „Dėl valstybių parlamentų lietuviškų pavadinimų“, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2013 m. vasario 28 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-1 ir lentelėje „Parlamentų pavadinimai“: Išbraukti pavadinimą „Bòsnijos ir Hercegovìnos Tautõs Rū́mai“ ir vietoj jo įrašyti „Bòsnijos ir Hercegovìnos Tautų̃ Rū́mai“.

Komisijos pirmininkas                                                                               Audrys Antanaitis