Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2004 M. VASARIO 26 D. REKOMENDACIJOS NR. 5 (K-7) „DĖL KAI KURIŲ PRIEŠDĖLINIŲ DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO“ PAKEITIMO

2017 m. balandžio 27 d. Nr. PN-7 (k-7.1)      
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į realios vartosenos kirčiavimo polinkius ir norminimo tradicijas, n u t a r i a:
Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. vasario 26 d. rekomendaciją Nr. 5 (K-7) „Dėl kai kurių priešdėlinių daiktavardžių kirčiavimo“:

1. Sukeisti kirčiavimo variantus vietomis ir siūlyti kirčiuoti taip:
pa-
paatógrąžis 1, paatogrąžỹs 35b
palaũkė 2, palaukė̃ 3b

2. Išbraukti šiuos kirčiavimo variantus:
įnamỹs, -ė̃ 3a
netvarkà 4
3. Įrašyti šiuos daiktavardžius, siūlyti juos kirčiuoti taip:
be-
belaĩsvis, -ė 2, beláisvis, -ė 1
pa-
pakul̃nė 2, pãkulnė 1
pakul̃nės 2, pãkulnės 1
pakul̃nis 2, pãkulnis 1

4. Po eilute „belaĩsvis, -ė 2, beláisvis, -ė 1“ įrašyti: „Pastaba. Ir kiti priešdėlio be- vediniai (daiktavardžiai ir būdvardžiai), padaryti iš 1 kirčiuotės žodžių, turinčių tvirtapradį antrąjį nuo galo skiemenį, gali būti kirčiuojami ir pagal 2, ir pagal 1 kirčiuotę. Žr. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2016 m. kovo 3 d. protokolinį nutarimą Nr. PN-1 (k-22) „Dėl sudurtinių ir su priešdėliu be- padarytų būdvardžių kirčiavimo“.“


Komisijos pirmininkė                                            Daiva Vaišnienė