Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2004 M. SPALIO 28 D. REKOMENDACIJOS NR. 11 (K-10) „DĖL KAI KURIŲ PIRMINIŲ (PAPRASTŲJŲ) IR GALŪNINĖS DARYBOS BŪDVARDŽIŲ KIRČIAVIMO“ PAKEITIMO

2017 m. balandžio 27 d. Nr. PN-8 (k-10.2)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į realios vartosenos kirčiavimo polinkius ir norminimo tradicijas, n u t a r i a:
Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. spalio 28 d. rekomendaciją Nr. 11 (k-10) „Dėl kai kurių pirminių (paprastųjų) ir galūninės darybos būdvardžių kirčiavimo“:

1. Sukeisti kirčiavimo variantus vietomis ir siūlyti kirčiuoti taip:
atokùs, -ì 4, atókus, -i 1
ker̃šas, -à 4, kéršas, -à 3
tolygùs, -ì 4, tolýgus, -i 3
2. Įrašyti šiuos būdvardžius, siūlyti juos kirčiuoti taip:
brangùs, -ì 3, 4
gardùs, -ì 3, 4
laĩsvas, -à 4, láisvas, -à 3
lýgus, -i 3, lygùs, -ì 4
neĩgiamas,-à 3b, neĩgiamas,-a 1
pakañkamas, -à 3b, pakañkamas, -a 1
pasìturimas -à 34b, pasitùrimas -à 3b
pasìturintis (-į̃s), -i, pasitùrintis (-į̃s), -i
pažį́stamas, -a 1, pažį́stamas, -à 3a
riebùs, -ì 3, 4
rūgštùs, -ì 3, 4
saldùs, -ì 3, 4
smùlkus, -i 3, smulkùs, -ì 4
sótus, -i 3, sotùs, -ì 4
sūrùs, -ì 3, 4
teĩgiamas,-à 3b, teĩgiamas,-a 1

Komisijos pirmininkė                                                      Daiva Vaišnienė