Spausdinti

VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

 

DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL PAŠARINIŲ AUGALŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ“

 
2010 m. spalio 8 d. Nr. PN-5
Vilnius
 

          Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340 (Žin., 2000, Nr. 95-2995; 2010, Nr. 88-4668), Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

          Patvirtinti rekomendaciją „Dėl pašarinių augalų lietuviškų pavadinimų“ (pridedama).

 
KOMISIJOS PIRMININKĖ                                                           IRENA SMETONIENĖ