Spausdinti

VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

 

DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL KAULENIO (COTONEASTER) GENTIES AUGALŲ PAVADINIMŲ

 
2010 m. balandžio 15 d.  Nr. PN-3
Vilnius
 

          Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340 (Žin., 2000, Nr. 95-2995), Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

          Patvirtinti rekomendaciją „Dėl kaulenio (Cotoneaster) genties augalų pavadinimų“.

 

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                                 IRENA SMETONIENĖ

 

Komentaras