Spausdinti

VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS
R E K O M E N D A C I J A

DĖL KAI KURIŲ KOMPIUTERIŲ PROGRAMOS „OpenOffice.org“
ANGLIŠKŲ TERMINŲ, KOMANDŲ  IR KITŲ PAVADINIMŲ LIETUVIŠKŲ ATITIKMENŲ

2005 vasario 3 d. Nr. R-2 (l-1)

Vilnius

Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarka,patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340 (Žin., 2000, Nr. 95-2995), Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja vartoti tokius kompiuterių programos „OpenOffice.org“ angliškų terminų, komandų ir kitų pavadinmų lietuviškus atitikmenis:

acceptsutinku (sutikti); priimti
activeaktyvus
animation orderanimacijos vaizdų seka
autotextautotekstas
batch filekomandų rinkmena
bitmaptaškinė grafika
blind copynematoma kopija
breaklūžis
bullets and numberingženklinimas ir numeravimas
calloutpaveikslo išnaša
celllangelis
collapsesuskleisti
combo boxjungtinis langelis
command modekomandinė veiksena
connectorjungiamoji linija
cropapkirpti
delimiterskirtukas
dimension linematmenų linija
discardneįrašyti

draftjuodraštis
drag and dropnuvilkti
drop capsinicialas
fadestelbti
fontworkpuošybinis tekstas
glue pointjungiamasis taškas
group boxlangelių grupė
hatchingbrūkšniuotė
hyphenationskiemenavimas
labelžymė
layersluoksnis
legendlegenda
line spacingeilučių intervalas
list boxsąrašo langelis
mergesujungti
navigatoržvalgiklis
option buttonakutė
organizetvarkyti
outlinestruktūra
overwritepakeisti
paper traypopieriaus dėklas
pixel taškelis; pikselis
placeholderpalikta vieta; paliktos vietos ženklas
pop-up menuišskleidžiamasis meniu
presentation boxpateikties meniu
print rangespausdinami puslapiai
reloadįkelti iš naujo
restartpaleisti iš naujo
rotationpasukimas
scroll barslankjuostė
search keyieškinys
select – pasirinkti
selectpažymėti
slide – 1. skaidrė; 2. lapas
snappritraukti
snap linetraukos linija
snap pointtraukos taškas
snap to grid – pritraukti prie tinklelio
tabąselė
tabtabuliavimo ženklas
tab order – tabuliavimo eilė
tab stoptabuliavimo žingsnis
tab stoptabuliavimo pozicija
text animationteksto animacija
text boxteksto langelis
tippaaiškinimas
toolbarmygtukų juosta
trace erroraptikti klaidą
unlinkatsieti
watchstebimoji reikšmė
wraplaužymas; laužyti

KOMISIJOS PIRMININKĖ     IRENA SMETONIENĖ