Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL LIETUVOJE AUGANČIŲ KERPIŲ IR KAI KURIŲ SU JOMIS SUSIJUSIŲ GRYBŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ“

2019 m. gegužės 30 d. Nr. PN-5
Vilnius

    Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340, Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
    Patvirtinti rekomendaciją „Dėl Lietuvoje augančių kerpių ir kai kurių su jomis susijusių grybų lietuviškų pavadinimų“ (pridedama).

Komisijos pirmininkas                                                          Audrys Antanaitis