Spausdinti

 VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. PROTOKOLINIO NUTARIMO NR. PN-5 „DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL KAI KURIŲ ŠEIMŲ VABALŲ (INSECTA: COLEOPTERA) LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2018 m. gegužės 3 d. Nr. PN-4
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
Pakeisti kai kurių šeimų vabalų (Insecta: Coleoptera) sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2014 m. lapkričio 13 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-5:
1. Papildyti sąrašą pavadinimu Chrysomeloidealapgraužū̃nai.
2. Vietoj pavadinimo „Cryptocephalus saliceti – kar̃klinis paslėptagal̃vis“ įrašyti pavadinimą „Cryptocephalus salicetiglúosninis paslėptagal̃vis“.

Komisijos pirmininkas                                                                   Audrys Antanaitis