Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL KAI KURIŲ LIETUVOJE AUGANČIŲ GRYBŲ IR KERPIŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ“

2018 m. gegužės 3 d. Nr. PN-3
Vilnius

Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340, Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
Patvirtinti rekomendaciją „Dėl kai kurių Lietuvoje augančių grybų ir kerpių lietuviškų pavadinimų“ (pridedama).

Komisijos pirmininkas                                                    Audrys Antanaitis