Spausdinti


VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2020 M. LAPKRIČIO 26 D. PROTOKOLINIO NUTARIMO NR. PN-9 „DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL AFILOFORIEČIŲ (APHYLLOPHORALES) EILĖS GRYBŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2021 m. balandžio 29 d. Nr. PN-7
Vilnius

      Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
    Pakeisti grybo genties ir rūšies pavadinimus, patvirtintus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2020 m. lapkričio 26 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-9:
    1. Vietoj pavadinimų „Irpex – dantẽnis“ ir „Irpex lacteus – baltàsis dantẽnis“ įrašyti pavadinimus „Irpex – dañtžievis“ ir „Irpex lacteus – baltàsis dañtžievis“.

Komisijos pirmininkas                                     Audrys Antanaitis