Spausdinti

 

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2019 M. SAUSIO 31 D. PROTOKOLINIO NUTARIMO NR. PN-1 „DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL KAI KURIŲ GRYBŲ IR Į JUOS PANAŠIŲ ORGANIZMŲ BEI JŲ SUKELIAMŲ LIGŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2021 m. balandžio 29 d. Nr. PN-6
Vilnius

      Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
    Pakeisti kai kurių grybų pavadinimus, patvirtintus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. sausio 31 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-1:
   1. Vietoj pavadinimo „Claviceps – skal̃sė“ įrašyti pavadinimą „Claviceps – skalsiãgrybis“.
   2. Vietoj pavadinimų „Erisyphe – mi̇̀ltgrybis“ ir „Erisyphe necator – vynmedi̇̀nis mi̇̀ltgrybis“ įrašyti pavadinimus „Erysiphe – miltẽnis“ ir „Erysiphe necator – vynmedi̇̀nis miltẽnis“.

Komisijos pirmininkas                                       Audrys Antanaitis