Spausdinti


VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2015 M. GRUODŽIO 3 D. PROTOKOLINIO NUTARIMO NR. PN-9 „DĖL APDOVANOJIMO UŽ LIETUVIŲ KALBOS PUOSELĖJIMĄ SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. gruodžio 13 d. Nr. PN-16
Vilnius

    Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
  Pakeisti Apdovanojimo už lietuvių kalbos puoselėjimą skyrimo nuostatus, patvirtintus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2015 m. gruodžio 3 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-9 „Dėl Apdovanojimo už lietuvių kalbos puoselėjimą skyrimo nuostatų patvirtinimo“:
  1. Pakeisti 3.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
  „3.3. visuomenei skirtų kalbinių renginių organizatoriai ir šviečiamųjų priemonių rengėjai.“.
   2. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:
 „13. Apdovanojimas (-ai) įteikiamas (-i) Kalbos komisijos kartu su Lietuvos mokslų akademija vasario–kovo mėn. organizuojamame renginyje. Kalbos komisija kaip renginio partnerį (-ius) gali kviesti ir kitą (-as) instituciją (-as).“.


Komisijos pirmininkas                                                                       Audrys Antanaitis