Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2013 M. VASARIO 28 D. PROTOKOLINIO NUTARIMO NR. PN-1 „DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL VALSTYBIŲ PARLAMENTŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2021 m. sausio 7 d. Nr. PN-2
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a :
Pakeisti rekomendaciją „Dėl valstybių parlamentų lietuviškų pavadinimų“, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2013 m. vasario 28 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-1, ir lentelėje „Parlamentų pavadinimai“:

  1. Išbraukti pavadinimą „Bùvusiosios Jugoslãvijos Respùblikos Makedònijos Susirinkìmas“ ir vietoj jo įrašyti „Šiáurės Makedònijos Respùblikos Susirinkìmas“.
  2. Išbraukti pavadinimą „Grùzijos Parlameñtas“ ir vietoj jo įrašyti „Sakartvèlo Parlameñtas“.
  3. Pakeistus pavadinimus pateikti pagal abėcėlę: pavadinimą „Sakartvèlo Parlameñtas“ po „Rùsijos Federãcijos Federãlinis Susirinkìmas“, „Šiáurės Makedònijos Respùblikos Susirinkìmas“ po „Súomijos Respùblikos Èduskunta“.

Komisijos pirmininkas                                                       Audrys Antanaitis