Spausdinti


VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2010 M. SPALIO 28 D. PROTOKOLINIO NUTARIMO NR. PN-6 „DĖL SVETIMŽODŽIŲ ATITIKMENŲ SĄRAŠO“ PAPILDYMO

2019 m. gruodžio 19 d. Nr. PN-11
Vilnius

      Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:
   Papildyti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. spalio 28 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-6 patvirtintą Svetimžodžių atitikmenų sąrašą šiais atitikmenimis:

 

 

 Autentiška ar lotynizuota forma  Kalba  Siūlomi atitikmenys  Dažnesni nenorminiai vartosenos variantai
 ajapsandali  it.  anjolòčiai 2  
 ajapsandali  gruz. (kartvelų)  adžapsandãlis 2  

 adžabsandalis

baozi  kin. (pinyin)  baòdzis (vns.), baòdziai (dgs.) 2   
biltong  ol.

biltòngas 1

 
brigadeiro  port.  brigadeĩras (vns.), brigadeĩrai (dgs.) 2, brazìliškas triùfelis  brigadeiros
bucatini   it. bukatìniai 2  bukatini
Buddha bowl  angl.  Bùdos dubuõ  „burida“
buridda  it.  buridà 2  
caparrones isp.  kaparònesas 1  
cappelletti   it.  kapelèčiai 2  kapeleti
casarecce    it.  kazarèčiai 2  
cassoulet   pranc.   kasulė̃ (nkt.)  
ćevap, ćevapčići   serb.   čevãpas 2, čevãpčičis  čevapi
chai latte    angl.  čailãtė 2, masãlos arbatà  chai latė
cholent  hebr.  čòlentas 1  čolntas
cobbler   angl.   kòbleris  cobleris, coblerʼis
creste  it.  krèsčiai 2, skiauterė̃lės  
churchkhela  gruz. (kartvelų)  čiurčchelà 2  čiurčela, čiurčhela
churro  isp.  čiurà (vns.),  čiùros (dgs.) 2  churos
dukkah  arab.  dukà 2  
fesh-fesh    angl.  fešfèšas 2, smė̃lio dùlkės   fesh-feshʼas
flat white  angl.  fletváitas 1  flat vaitas
gochu-jang   kor.  gočiudžángas 1  
granola   angl.  granolà 2, skrùdinti drbsniai, trãškūs drbsniai  

hygge 

dan.   hiùgė 2  
horchata   isp.  orčiatà 2, viksvuõlių pi̇́enas  horčata
yusheng   kin. (pinyin)  jušeñgas 2  

macaron
macaroon  

pranc.
angl.
 makarùnas (vns.), makarùnai (dgs.) 2   makarunsas, macaroonsʼas
mojo  isp.  mòchas 2  
mole   isp.  mòlė 2  
orujo   isp.  orùchas 2  
panzanella  it.  pancanelà  panzanela
pastilla   isp.  pastìlija 1  pastilja
peperonata   it.  peperonatà 2  
pinzimonio   it  pincimònijus 1  
poke  hav.  pòkė 2  
poke bowl   hav.  pòkės dubuõ  
ratatouille    pranc.  ratatùjis 2  
ribollita   it.  ribolità 2  
risoni  it.  rizòniai 2  
sate    ind.  sãtė 2, indoneziẽtiškas šašlýkas  
slush   angl.  slãšas 2, sniegnė gaivà  
sofrito  isp.  sofrtas 2  sofrito (nkt.)
spring roll   angl.  springròlas (vns.), springròlai (dgs.) 2  spring rollsʼas

stracchino 

 it.  strakìnas 2  

tartare 

pranc.  tartãras 2  tartar

wabi sabi  

jap.  vabisãbis  Vabi-sabi, Vabi Sabi

 

Sutrumpinimai:
angl. – anglų kalba
arab. – arabų kalba
dan. – danų kalba
dgs. – daugiskaita
gruz. – gruzinų (kartvelų) kalba
hav. – havajiečių kalba
hebr. – hebrajų kalba
ind. – indoneziečių kalba
it. – italų kalba
isp. – ispanų kalba
kin. – kinų kalba
kor. – korėjiečių kalba
nkt. – nekaitomas
ol. – olandų kalba
pranc. – prancūzų kalba
vns. – vienaskaita


Komisijos pirmininkas                                             Audrys Antanaitis