Spausdinti


VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2010 M. GRUODŽIO 9 D. PROTOKOLINIO NUTARIMO NR. PN-10 „DĖL KALBOS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO


2019 m. kovo 28 d. Nr. PN-4
Vilnius

      Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:
   Pakeisti Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 „Dėl Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo“:
    Pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip:
   „28. Sprendimas dėl paraiškos tenkinimo jos teikėjui pranešamas raštu. Teikėjas, nesutinkantis su sprendimu, turi teisę pateikti apeliaciją Kalbos komisijos pirmininko įsakymu patvirtinta tvarka.“

Komisijos pirmininkas                                                                 Audrys Antanaitis