Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2009 M. GEGUŽĖS 14 D. PROTOKOLINIO NUTARIMO NR. PN-3 „DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL VALDŲ IR KRAŠTŲ GYVENTOJŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2013 m. gegužės 9 d. Nr. PN-5   
Vilnius 

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

Pakeisti rekomendaciją „Dėl valdų ir kraštų gyventojų pavadinimų“, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2009 m. gegužės 14 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-3 „Dėl rekomendacijos „Dėl valdų ir kraštų gyventojų pavadinimų“ (Inf. pran., 2009, Nr. 39-534; pakeistas protokoliniais nutarimais: 2011-02-24 Nr. PN-2, 2011-06-23 Nr. PN-5, 2011-11-17 Nr. PN-8):

1. Skiltyje „Valdų ir kraštų pavadinimai. Trumpieji (arba tradiciniai)“ išbraukti pavadinimą „Palestinà**“.

2. Skiltyje „Ilgieji (oficialieji)“ išbraukti pavadinimą „Okupúotoji Palestìnos Teritòrija“.

3. Skiltyje „Gyventojų pavadinimai“ išbraukti pavadinimą „palestiniẽtis, -ė“.

4. Po lentele išbraukti paaiškinimą: „** Šalis siekia valstybės statuso, tačiau jis nepripažintas tarptautiniu mastu“. 

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                       DAIVA VAIŠNIENĖ