Spausdinti

2011 m. lapkričio 17 d. Nr. PN-8
Vilnius

       Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
       Pakeisti rekomendaciją „Dėl valdų ir kraštų gyventojų pavadinimų“, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2009 m. gegužės 14 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-3 „Dėl rekomendacijos „Dėl valdų ir kraštų gyventojų pavadinimų“ (2009, Nr. 39-534; pakeistą 2011 m. vasario 24 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-2, 2011 m. birželio 23 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-5):
       1. Skiltyje „Ilgieji (oficialieji)“ išbraukti pavadinimą „Niùjės Respùblika“ ir vietoj jo įrašyti „Niùjė“.
       2. Paaiškinimą po lentele papildyti „Valstybės žinių“ nuoroda – „2011, Nr. 123-5879“.

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                               IRENA SMETONIENĖ