Spausdinti

 

2011 m. birželio 23 d. Nr. PN-5 
Vilnius
 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:

Pakeisti rekomendaciją „Dėl valdų ir kraštų gyventojų pavadinimų“, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2009 m. gegužės 14 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-3 „Dėl rekomendacijos „Dėl valdų ir kraštų gyventojų pavadinimų“ (2009, Nr. 39-534; pakeistas 2011 m. vasario 24 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-2):

1. Skiltyje „Trumpieji (arba tradiciniai)“ išbraukti pavadinimą Olándijos Antìlai.

2. Skiltyje „Trumpieji (arba tradiciniai)“ įrašyti šiuos naujus pavadinimus:

2.1. po pavadinimu Bermudà įrašyti pavadinimą Bonèras, Sint Eustãtijus ir Sabà;

2.2. po pavadinimu Kalė̃dų Salà įrašyti pavadinimą Kiurasão;

2.3. po pavadinimu Reunjònas įrašyti pavadinimą Sen Bartelemì;

2.4. po pavadinimu Sen Bartelemì įrašyti pavadinimą Sen Martènas;

2.5. po pavadinimu Sen Pjèras ir Mikelònas įrašyti pavadinimą Sint Mártenas.

3. Skiltyje „Ilgieji (oficialieji)“ išbraukti pavadinimą Olándijos Antìlai.

4. Skiltyje „Ilgieji (oficialieji)“ įrašyti šiuos naujus pavadinimus:

4.1. po pavadinimu Bermudà įrašyti pavadinimą Bonèras, Sint Eustãtijus ir Sabà;

4.2. po pavadinimu Kalė̃dų Salà įrašyti pavadinimą Kiurasão;

4.3. po pavadinimu Reunjònas įrašyti pavadinimą Sen Bartelemì;

4.4. po pavadinimu Sen Bartelemì įrašyti pavadinimą Sen Martènas (Prancūzijos dalis);

4.5. po pavadinimu Sen Pjèras ir Mikelònas įrašyti pavadinimą Sint Mártenas (Olandijos dalis).

5. Skiltyje „Gyventojų pavadinimai“ išbraukti pavadinimą Olándijos Antìlų gyvéntojas, -a.

6. Skiltyje „Gyventojų pavadinimai“ įrašyti šiuos naujus pavadinimus:

6.1. Po pavadinimu bermudiẽtis, -ė įrašyti pavadinimą Bonèro, Sint Eustãtijaus ir Sãbos gyvéntojas, -a;

6.2. Po pavadinimu Kalė̃dų Salõs gyvéntojas, -a įrašyti pavadinimą kiurasaojiẽtis, -ė;

6.3. Po pavadinimu reunjoniẽtis, -ė įrašyti pavadinimą senbartelemiẽtis, -ė;
6.4. Po pavadinimu senbartelemiẽtis, -ė įrašyti pavadinimą senmarteniẽtis, -ė;

6.5. Po pavadinimu Sen Pjèro ir Mikelòno gyvéntojas, -a įrašyti pavadinimą sintmarteniẽtis, -ė.

7. Paaiškinimą po lentele papildyti „Valstybės žinių“ nuoroda – Žin., 2011, Nr. 63-30256.

 

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                               IRENA SMETONIENĖ