Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2008 M. SPALIO 2 D. PROTOKOLINIO NUTARIMO NR. PN-6 „DĖL VALSTYBIŲ GYVENTOJŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2020 m. gruodžio 21 d. Nr. PN-11
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:
Pakeisti Valstybių gyventojų pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2008 m. spalio 2 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-6:

  1. Skiltyje „Valstybių pavadinimai. Trumpieji (tradiciniai)“ išbraukti pavadinimą „Grùzija, Sakartvèlas“ ir vietoj jo įrašyti „Sakartvèlas, Grùzija“.
  2. Skiltyje „Valstybių pavadinimai. Ilgieji (oficialieji)“ išbraukti pavadinimą „Grùzija“ ir vietoj jo įrašyti „Sakartvèlas“.
  3. Skiltyje „Gyventojų pavadinimai“ pavadinimus „gruzìnas, -ė, sakartveliẽtis, -ė“ sukeisti vietomis ir pateikti taip: „sakartveliẽtis, -ė, gruzìnas, -ė“.
  4. Eilutę „Sakartvèlas, Grùzija – Sakartvèlas – sakartveliẽtis, -ė, gruzìnas, -ė“ pateikti pagal abėcėlę (po įrašo „Rùsija – Rùsijos Federãcija – rùsas, -ė“).

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                                                      AUDRYS ANTANAITIS