Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2008 M. SPALIO 2 D. PROTOKOLINIO NUTARIMO NR. PN-6 „DĖL VALSTYBIŲ GYVENTOJŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2019 m. vasario 28 d. Nr. PN-3
Vilnius

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
   Pakeisti Valstybių gyventojų pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2008 m. spalio 2 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-6 „Dėl valstybių gyventojų pavadinimų“:
   1. Skiltyje „Valstybių pavadinimai. Trumpieji (tradiciniai)“ išbraukti pavadinimą „Makedònija“ ir vietoj jo įrašyti „Šiáurės Makedònija“.
   2. Skiltyje „Valstybių pavadinimai. Ilgieji (oficialieji)“ išbraukti pavadinimą „Bùvusioji Jugoslãvijos Respùblika Makedònija“ ir vietoj jo įrašyti „Šiáurės Makedònijos Respùblika“.
   3. Skiltyje „Gyventojų pavadinimai“ po pavadinimo „makedònas, -ė“ įrašyti „Šiáurės Makedònijos Respùblikos gyvéntojas, -a, Šiáurės Makedònijos gyvéntojas, -a“.

Komisijos pirmininkas                                                                     Audrys Antanaitis