Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2008 M. SPALIO 2 D. PROTOKOLINIO NUTARIMO NR. PN-6 „DĖL VALSTYBIŲ GYVENTOJŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2013 m. birželio 20 d. Nr. PN-6

Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

Pakeisti Valstybių gyventojų pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2008 m. spalio 2 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-6 (Inf. pran., 2008, Nr. 79-1018, pakeistą protokoliniais nutarimais: 2010-12-09 Nr. PN-7, 2011-02-24 Nr. PN-1, 2011-11-17 Nr. PN-7, 2012-03-01 Nr. PN-2, 2013-05-09 Nr. PN-4):

1. Skiltyje „Valstybių pavadinimai. Ilgieji (oficialieji)“ vietoj pavadinimo „Pãpua Naujóji Gvinė́ja“ įrašyti pavadinimą „Pãpua Naujõsios Gvinė́jos Nepriklaũsomoji Valstýbė“.

2. Skiltyje „Gyventojų pavadinimai“ vietoj pavadinimo „Pãpua Naujõsios Gvinė́jos gyvéntojas, -a“ įrašyti „Pãpua Naujõsios Gvinė́jos (Nepriklaũsomosios Valstýbės) gyvéntojas, -a“.

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                 DAIVA VAIŠNIENĖ