Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2008 M. SPALIO 2 D. PROTOKOLINIO NUTARIMO NR. PN-6 „DĖL VALSTYBIŲ GYVENTOJŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2013 m. gegužės 9 d. Nr. PN-4     
Vilnius
 
Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

Pakeisti Valstybių gyventojų pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2008 m. spalio 2 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-6 (Inf. pran., 2008, Nr. 79-1018, pakeistą protokoliniais nutarimais: 2010-12-09 Nr. PN-7, 2011-02-24 Nr. PN-1, 2011-11-17 Nr. PN-7, 2012-03-01 Nr. PN-2):

1. Skiltyje „Valstybių pavadinimai. Ilgieji (oficialieji)“ vietoj pavadinimo „Eritrė́ja“ įrašyti pavadinimą „Eritrė́jos Valstýbė“.

3. Skiltyje „Valstybių pavadinimai. Trumpieji (tradiciniai)“ po pavadinimu „Paláu“ įrašyti pavadinimą „Palestinà“.

4. Skiltyje „Valstybių pavadinimai. Ilgieji (oficialieji)“ po pavadinimu „Paláu Respùblika“ įrašyti pavadinimą „Palestinà*“.

5. Skiltyje „Gyventojų pavadinimai“ po pavadinimu „palaujiẽtis, -ė“ įrašyti „palestiniẽtis, -ė“.

6. Po lentele įrašyti žvaigždute pažymėto pavadinimo „Palestinà*“ paaiškinimą: „Valstybės statuso klausimas sprendžiamas Artimųjų Rytų taikos proceso derybose.“

 

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                            DAIVA VAIŠNIENĖ