Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2008 M. SPALIO 2 D. PROTOKOLINIO NUTARIMO NR. PN-6 „DĖL VALSTYBIŲ GYVENTOJŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2012 m. kovo 1 d. Nr. PN-2
Vilnius

       Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a: 
       Pakeisti Valstybių gyventojų pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2008 m. spalio 2 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-6 (Inf. pran., 2008, Nr. 79-1018, pakeistą 2010 m. gruodžio 9 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-7, 2011 m. vasario 24 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-1, 2011 m. lapkričio 17 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-7): 
       1. Skiltyje „Valstybių pavadinimai. Trumpieji (tradiciniai)“ išbraukti pavadinimą „Moldòvos Respùblika“ ir vietoj jo įrašyti pavadinimą „Moldovà“. 
      2. Skiltyje „Valstybių pavadinimai. Ilgieji (oficialieji)“ išbraukti pavadinimą „Veñgrijos Respùblika“ ir vietoj jo įrašyti pavadinimą „Veñgrija“.
       3. Išbraukti žvaigždute pažymėtą paaiškinimą po lentele.

KOMISIJOS PIRMININKĖ                        IRENA SMETONIENĖ

______________________