Spausdinti

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2008 M. SPALIO 2 D. PROTOKOLINIO NUTARIMO NR. PN-6 „DĖL VALSTYBIŲ GYVENTOJŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2019 m. gruodžio 19 d. Nr. PN-9
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a :
Pakeisti Valstybių gyventojų pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2008 m. spalio 2 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-6, ir skiltyje „Gyventojų pavadinimai“ įrašyti pavadinimų variantus:

vietoj pavadinimo „kazãchas, -ė“ įrašyti „kazãchas, -ė, kazachstaniẽtis, -ė,“;
vietoj pavadinimo „kirgìzas, -ė“ įrašyti „kirgìzas, -ė, kirgizstaniẽtis, -ė“;
vietoj pavadinimo „tadžìkas, -ė“ įrašyti „tadžìkas, -ė, tadžikistaniẽtis, -ė“;
vietoj pavadinimo „turkmė́nas, -ė“ įrašyti „turkmė́nas, -ė, turkmėnistaniẽtis, -ė“;
vietoj pavadinimo „uzbèkas, -ė“ įrašyti „uzbèkas, -ė, uzbekistaniẽtis, -ė“.


KOMISIJOS PIRMININKAS                                              AUDRYS ANTANAITIS