Spausdinti

 VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2008 M. SPALIO 2 D. PROTOKOLINIO NUTARIMO NR. PN-6 „DĖL VALSTYBIŲ GYVENTOJŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2011 m. lapkričio 17 d. Nr. PN-7
Vilnius

       Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a: 
       Pakeisti Valstybių gyventojų pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2008 m. spalio 2 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-6 (Inf. pran., 2008, Nr. 79-1018, pakeistą 2010 m. gruodžio 9 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-7 ir 2011 m. vasario 24 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-1):
       1. Skiltyje „Valstybių pavadinimai. Trumpieji (tradiciniai)“ po pavadinimu „Pietų̃ Korė́ja“ įrašyti pavadinimą „Pietų̃ Sudãnas“. 
       2. Skiltyje „Valstybių pavadinimai. Ilgieji (oficialieji)“ po pavadinimu „Korė́jos Respùblika“ įrašyti pavadinimą „Pietų̃ Sudãno Respùblika“.
       3. Skiltyje „Valstybių pavadinimai. Ilgieji (oficialieji)“ išbraukti pavadinimą „Mianmãro Są́junga“ ir vietoj jo įrašyti pavadinimą „Mianmãro Są́jungos Respùblika“. 
       4. Skiltyje „Gyventojų pavadinimai“ po pavadinimu „Pietų̃ Ãfrikos (Respùblikos) gyvéntojas, -a“ įrašyti pavadinimą „Pietų̃ Sudãno (Respùblikos) gyvéntojas (-a)“.
       5. Paaiškinimą po lentele papildyti „Valstybės žinių“ nuorodomis: „2011, Nr. 27-1319, Nr. 78-3860, Nr. 123-5877“.

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                                IRENA SMETONIENĖ