Spausdinti

 VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2008 M. SPALIO 2 D. PROTOKOLINIO NUTARIMO NR. PN-6 „DĖL VALSTYBIŲ GYVENTOJŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2010 m. gruodžio 9 d. Nr. PN-7
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:

Pakeisti Valstybių gyventojų pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2008 m. spalio 2 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-6 (Inf. pran., 2008, Nr. 79-1018):

1. Skiltyje „Valstybių pavadinimai. Trumpieji (tradiciniai)“ išbraukti pavadinimą Moldovà ir vietoj jo greta pavadinimo Moldãvija įrašyti Moldòvos Respùblika.

2. Skiltyje „Valstybių pavadinimai. Ilgieji (oficialieji)“ pakeisti šiuos pavadinimus:

2.1. išbraukti pavadinimą Bolìvijos Respùblika ir vietoj jo įrašyti Bolìvijos Daugiataũtė Valstýbė;

2.2. išbraukti pavadinimą Juodkalnìjos Respùblika ir vietoj jo įrašyti Juodkalnijà;

2.3. išbraukti pavadinimą Nepãlas ir vietoj jo įrašyti Nepãlo Federãcinė Demokrãtinė Respùblika.

3. Paaiškinimą po lentele papildyti „Valstybės žinių“ dviem nuorodomis – 2009 Nr. 21-845; 2010, Nr. 124-6374.

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                                IRENA SMETONIENĖ