Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2008 M. SPALIO 2 D. PROTOKOLINIO NUTARIMO NR. PN-6 „DĖL VALSTYBIŲ GYVENTOJŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2018 m. spalio 4 d. Nr. PN-13
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria: 

Pakeisti Valstybių gyventojų pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2008 m. spalio 2 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-6 „Dėl valstybių gyventojų pavadinimų“:
1. Skiltyje „Valstybių pavadinimai. Trumpieji (tradiciniai)“ išbraukti pavadinimą „Svãzilandas“ ir vietoj jo įrašyti „Esvatìnis“.
2. Skiltyje „Valstybių pavadinimai. Ilgieji (oficialieji)“ išbraukti pavadinimą „Svãzilando Karalỹstė“ ir vietoj jo įrašyti „Esvatìnio Karalỹstė“.
3. Skiltyje „Gyventojų pavadinimai“ vietoj pavadinimo „svazilandiẽtis, -ė“ įrašyti „esvatiniẽtis, -ė“.

Komisijos pirmininkas                                                              Audrys Antanaitis