Spausdinti

VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2007 M. BIRŽELIO 5 D. REKOMENDACIJOS Nr. R-1 (l-11) „DĖL KAI KURIŲ AUGALŲ RŪŠIŲ, ĮRAŠYTŲ Į NYKSTANČIŲ LAUKINĖS FAUNOS IR FLOROS RŪŠIŲ TARPTAUTINĖS PREKYBOS KONVENCIJĄ, LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ“ PAPILDYMO

2015 m. balandžio 2 d. Nr. PN-1
Vilnius

 

Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340 (Žin., 2000, Nr. 95-2995; 2010, Nr. 88-4668), Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

 

Papildyti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. birželio 5 d. rekomendaciją Nr. R-1 (l-11) „Dėl kai kurių augalų rūšių, įrašytų į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją, lietuviškų pavadinimų“ (Inf. pran., 2007, Nr. 44) šiais pavadinimais:

 

Adenia firingalavensis – didžialãpė adènija,

Adenia olaboensis – triskiaũtė adènija,

Adenia subsessilifolia – smulkialãpė adènija,

Cyphostemma elephantopus – dramblótasis pūsláitis,

Cyphostemma laza – šérpetotasis pūsláitis,

Cyphostemma montagnacii – gaurúotasis pūsláitis,

Operculicarya decaryi – raudonžiẽdis dangvỹs,

Operculicarya hyphaenoides – ilgalãpis dangvỹs,

Operculicarya pachypus – platùsis dangvỹs,

Osyris lanceolata – siauralãpis ozỹris,

Senna meridionalis – žemóji velniãpupė,

Uncarina grandidieri – geltonžiẽdė unkarinà,

Uncarina stellulifera – stambiažiẽdė unkarinà,

Xerosicyos pubescens – plaukúotasis sausrū̃nas,

Xerosicyos tripartitus – triskiaũtis sausrū̃nas,

Yucca queretaroensis – tankialãpė jukà.

 
 

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                                                DAIVA VAIŠNIENĖ