Spausdinti

2008 m. birželio 12 d. Nr. PN-1
Vilnius

 
Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

1. Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2006 m. vasario 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu patvirtinto nutarimo „Dėl Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje vertinamų bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos reikalavimų“ pavadinimą ir jįišdėstyti taip: „Vadovėlių kalbos reikalavimai“.

2. Pakeisti reikalavimų 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Šie reikalavimai taikomi vadovėliams, teikiamiems Valstybinei lietuvių kalbos komisijai pagal komisijos 2006 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. N-1 (102) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 1 (86) „Dėl bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2006, Nr. 22-742; 2008, Nr. 42-1602) patvirtintą Bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašą.“

 

Komisijos pirmininkė                                                            IRENA SMETONIENĖ

_____________________

Aktualią redakciją žr. Nutarimai. Švietimo Įstaigos. Vadovėlių kalbos reikalavimai.