Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2006 M. RUGSĖJO 28 D. PROTOKOLINIO NUTARIMO NR. P-7 „DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS SEKRETORIATO PAREIGŪNŲ, VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO“ PAKEITIMO

2019 m. lapkričio 7 d. Nr. PN-7
Vilnius


         Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
   Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sekretoriato pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2006 m. rugsėjo 28 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. P-7 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sekretoriato pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašo“ (Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko 2017 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-4 redakcija):
   1. Vietoj Sekretoriato vyriausiasis buhalteris (vyriausiasis specialistas) įrašyti Programų skyriaus vyriausiasis buhalteris (vyriausiasis specialistas).
   2. Vietoj Sekretoriato vyriausiasis juriskonsultas (vyriausiasis specialistas) įrašyti Programų skyriaus vyriausiasis juriskonsultas (vyriausiasis specialistas).
      3. Šis protokolinis nutarimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.Komisijos pirmininkas                                             Audrys Antanaitis