Spausdinti

 VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2005 M. LAPKRIČIO 10 D. REKOMENDACIJOS NR. R-12 (k-16) „DĖL KAI KURIŲ PRIEVEIKSMIŲ KIRČIAVIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

2014 m. spalio 9 d. Nr. PN-4 (k-16.2)
Vilnius

 

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į būdvardžių kirčiavimo normų pakeitimus, bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo:

     Pakeisti ir papildyti 2005 m. lapkričio 10 d. rekomendaciją Nr. R-12 (k-16) „Dėl kai kurių prieveiksmių kirčiavimo“ (papildytą 2008 m. spalio 2 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 (k-16.1):

1. Išbraukti šiuos kirčiavimo variantus:

kẽturpėsčia
šẽšialinkai


2. Sukeisti vietomis šių prieveiksmių kirčiavimo variantus ir kirčuoti taip:

-ai
sausãkimšai, sausakimšaĩ

-iai
nešvañkiai, nešvánkiai
raĩškiai, ráiškiai
rū̃sčiai, rū́sčiai
sõdriai, sódriai
sū̃driai, sū́driai
švañkiai, švánkiai
ū̃miai, ū́miai
vaĩskiai, váiskiai
veĩkiai, véikiai

-yvai
ankstyvaĩ, ankstývai
jaunyvaĩ, jaunývai
senyvaĩ, senývai
valyvaĩ, valývai
vėlyvaĩ, vėlývai

-u
bepigù, bepìgu
blogumù, blõgumu
gerumù, gẽrumu
gražumù, grãžumu
piktumù, pìktumu


3. Įrašyti šiuos prieveiksmius ir kirčiuoti juos taip:

-iai
tolýgiai, tolygiaĩ

-iškai                                                                                                                                                 
alèrgiškai, aler̃giškai
ãsmeniškai, asmẽniškai
ekstravèrtiškai, ekstraver̃tiškai
hipèrboliškai, hiper̃boliškai
inèrtiškai, iner̃tiškai
kèltiškai, kel̃tiškai
kontrovèrsiškai, kontrover̃siškai
smùlkmeniškai, smulkmẽniškai
visúomeniškai, visuomẽniškai
žvýniškai, žvỹniškai

Komisijos pirmininkė                                                       Daiva Vaišnienė 

____________________

Komentaras.

Paskutinę 16-osios kirčiavimo rekomendacijos redakciją žr. skyriuje Nutarimai. Tartis ir kirčiavimas.