Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS 
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2005 M. LAPKRIČIO 10 D. REKOMENDACIJOS NR. R-13 (k-17) „DĖL KAI KURIŲ TARNYBINIŲ IR EKSPRESINIŲ KALBOS DALIŲ KIRČIAVIMO“ PAKEITIMO

2020 m. vasario 6 d. Nr. PN-7 (k-17.1)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į realios vartosenos kirčiavimo polinkius ir norminimo tradicijas, n u t a r i a:
Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2005 m. lapkričio 10 d. rekomendaciją Nr. R-13 (k-17) „Dėl kai kurių tarnybinių ir ekspresinių kalbos dalių kirčiavimo“:
Sukeisti šių dalelyčių kirčiavimo variantus vietomis, siūlyti kirčiuoti taip:
aliaĩ, aliái, ãliai
kažiñ, kažìn
tegul̃, tegùl

Komisijos pirmininkas                                     Audrys Antanaitis

______________________