Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2005 M. LAPKRIČIO 10 D. REKOMENDACIJOS NR. R-12 (K-16) „DĖL KAI KURIŲ PRIEVEIKSMIŲ KIRČIAVIMO“ PAKEITIMO
2020 m. vasario 6 d. Nr. PN-6 (k-16.5)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į realios vartosenos kirčiavimo polinkius ir norminimo tradicijas, n u t a r i a:
Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2005 m. lapkričio 10 d. rekomendaciją Nr. R-12 (k-16) „Dėl kai kurių prieveiksmių kirčiavimo“

Įrašyti šiuos prieveiksmius, siūlyti juos kirčiuoti taip: 

begál, begal̃
gar̃biai, garbiai̇̃

Komisijos pirmininkas                                        Audrys Antanaitis

________________________