Spausdinti

 VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2005 M. KOVO 3 D. REKOMENDACIJOS NR. R-5 (K-14) „DĖL KAI KURIŲ MIŠRIŲJŲ VEIKSMAŽODŽIŲ KIRČIAVIMO“ PAKEITIMO

2018 m. gegužės d. Nr. PN-7 (k-14.2)
Vilnius

   Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į realios vartosenos kirčiavimo polinkius ir norminimo tradicijas, nutaria:
   Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2005 m. kovo 3 d. rekomendaciją Nr. R-5 (k-14) „Dėl kai kurių mišriųjų veiksmažodžių kirčiavimo“:
   Įrašyti šiuos veiksmažodžius, siūlyti juos kirčiuoti taip:
   čáižyti, čáižo, čáižė; čaižýti, čai̇̃žo, čai̇̃žė
    apčáižyti, apčáižo, apčáižė; apčaižýti, apčai̇̃žo, apčai̇̃žė
    iščáižyti, iščáižo, iščáižė; iščaižýti, iščai̇̃žo, iščai̇̃žė
    nučáižyti, nučáižo, nučáižė; nučaižýti, nučai̇̃žo, nučai̇̃žė
   pričáižyti, pričáižo, pričáižė; pričaižýti, pričai̇̃žo, pričai̇̃žė
    sučáižyti, sučáižo, sučáižė; sučaižýti, sučai̇̃žo, sučai̇̃žė
 kaitýti, kai̇̃to, kai̇̃tė; káityti, káito, káitė
   pakaitýti, pakai̇̃to, pakai̇̃tė; pakáityti, pakáito, pakáitė
  smaigýti, smaĩgo, smaĩgė; smáigyti, smáigo, smáigė
   apsmaigýti, apsmaĩgo, apsmaĩgė; apsmáigyti, apsmáigo, apsmáigė
   įsmaigýti, įsmaĩgo, įsmaĩgė; įsmáigyti, įsmáigo, įsmáigė
   nusmaigýti, nusmaĩgo, nusmaĩgė; nusmáigyti, nusmáigo, nusmáigė
   susmaigýti, susmaĩgo, susmaĩgė; susmáigyti, susmáigo, susmáigė
   užsmaigýti, užsmaĩgo, užsmaĩgė; užsmáigyti, užsmáigo, užsmáigė

Komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis